HOTLINE: 098 321 9993 | quyquanganh@gmail.com

LIÊN HỆ
I. Sửa chữa điện nước:
1. Dương Danh Sơn - Trưởng phòng Quản trị đời sống - ĐT: 0904 110 095
2. Thang Trọng Dũng - Tổ Điện nước - ĐT: 0912 062 845
II. Sắp xếp nhà ở (Nội trú):
1. Đàm Trung Hiền - Phó ban Quản lý nội trú - ĐT: 0914 774 459
2. Nguyễn Thị Lý - Nhân viên - ĐT: 0976 709 928
III. BẾP ĂN:
1. Nguyễn Đức Dũng - Phó phòng TCHC - ĐT: 0913 086 297
2. Bùi Hồng Hạnh - Nhân viên - ĐT: 0913 290 731