HOTLINE: 098 321 9993 | quyquanganh@gmail.com

THÔNG TIN BẾP ĂN
Ngày
I. ĂN TRƯA
STT Đối tượng Số lượng Mức ăn (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
1 Cán bộ - giáo viên
2 Học sinh - sinh viên
3 Ngắn hạn
4 Đối tượng khác
Tổng:
STTTên thực phẩm cố địnhĐơn vị tínhSố lượngĐơn giá (VNĐ)Thành tiền (VNĐ)
0Không có 000
STTTên thực phẩm hằng ngàyĐơn vị tínhSố lượngĐơn giá (VNĐ)Thành tiền (VNĐ)
0Không có 000
Tổng tiền theo thực đơn: 0 (VNĐ)
Thuê nhân công phục vụ: (VNĐ)
Tiền thừa thiếu: 0 (VNĐ)
II. ĂN CHIỀU
STT Đối tượng Số lượng Mức ăn (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
1 Cán bộ - giáo viên
2 Học sinh - sinh viên
3 Ngắn hạn
4 Đối tượng khác
Tổng:
STTTên thực phẩmĐơn vị tínhSố lượngĐơn giá (VNĐ)Thành tiền (VNĐ)
0Không có 000
Tổng tiền theo thực đơn: 0 (VNĐ)
Thuê nhân công phục vụ: (VNĐ)
Tiền thừa thiếu: 0 (VNĐ)